en

LV

ru

 
 

Tulkotāja apliecinājums

Apliecināts tulkojums ir dokumenta vai apliecības tulkojums, kas ir paredzēts oficiālai lietošanai. Tulkojuma apliecināšanas process ietver tulkotāja pareizības paziņojumu, kas tiek pievienots pie parakstītā un apzīmogotā tulkojuma un dokumenta oriģināla kopijas.

Pastāv vairāki apliecinājuma līmeņi. Lai saņemtu plašāku informāciju par citiem tulkotāja Aivja Svirska piedāvātajiem apliecinājuma veidiem, lūdzu, skatīt Notāra apliecinājumu.

Parasti tulkotāja apliecinājums ir nepieciešams dokumentiem, kuri tiek tulkoti no svešvalodas uz angļu valodu, vai no angļu valodas uz svešvalodu un ir paredzēti iesniegšanai oficiālām organizācijām, piemēram, Lielbritānijas (Iekšlietu ministrijas) robežkontroles dienestam, universitātēm, Pasu daļai, un citām Lielbritānijas un ārvalstu organizācijām.

Lai noskaidrotu nepieciešamo apliecinājuma līmeni, lūdzu, sazinieties ar paredzēto tulkojuma saņēmēju.

Lai saņemtu bez saistību bezmaksas cenas piedāvājumu, lūdzu, sazinieties pa e-pastu: aivis@aivis.co.uk.

 
 
Copyright © 2010- 2014 All Rights Reserved. Aivis Svirskis