en

LV

ru

 
 

Tehniskie tulkojumi

Tulkošanas pakalpojumu kontekstā, par tehniskajiem tulkojumiem tiek uzskatīti visi specializēto tulkojumu veidi.

Tulkotājs Aivis Svirskis tulko lietotāja instrukcijas un produktu katalogus, datu lapas, specifikācijas un standartus, mašīnu aprakstus un dokumentāciju, slimnīcu izrakstus, pacientu informācijas lapas, produktu rokasgrāmatas, apmācības materiālus, ekspluatācijas rokasgrāmatas, bīstamu vielu marķējumus, instrukcijas un citus specializēto tulkojumu veidus.

Tehnisko tulkojumu veikšanai ir nepieciešams vairāk laika.

Lai saņemtu bez saistību bezmaksas cenas piedāvājumu, lūdzu, sazinieties pa e-pastu: aivis@aivis.co.uk.

 
   
Copyright © 2010- 2014 All Rights Reserved. Aivis Svirskis